Subsidiebegeleiding

Het toepassen van onze duurzame investeringen leidt tot een financiële meevaller voor uw bedrijf of organisatie. Ook dragen wij op deze manier samen ons steentje bij aan een lagere CO2-uitstoot. De overheid stimuleert deze verduurzaming van de maatschappij. Daarom zijn voor onze milieubewuste producten subsidies verkrijgbaar. Wij kennen de regelgeving en adviseren u graag over de te nemen stappen. Dit maakt duurzaam investeren in uw vastgoed nog aantrekkelijker!

Lees hieronder meer informatie over de subsidies. Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op voor persoonlijk advies voor uw situatie.

EIA is een fiscale regeling die valt onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken (EZ). De Belastingdienst en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), onderdeel van het ministerie van EZ, voeren deze regeling uit.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Hoe werkt EIA?
U meldt uw investering, per soort bedrijfsmiddel, digitaal via het eLoket van RVO.nl. Meer informatie hierover staat in hoofdstuk 2. Let op dat u op tijd meldt. Als uw investering voor EIA in aanmerking komt, ontvangt u een verklaring. Op deze verklaring staat het bedrag dat voldoet aan de EIA. Het totale bedrag aan energie-investeringen dat per onderneming voor EIA in aanmerking kan komen, is minimaal € 2.500 en maximaal € 120 miljoen per kalenderjaar. U mag 55,5% van het investeringsbedrag waarvoor u een EIA-verklaring hebt ontvangen van de fiscale winst aftrekken.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2017 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is 20% voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25% boven € 200.000. U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen. EIA bedraagt 55,5% van € 300.000, dat is € 166.500. De fiscale winst wordt nu € 333.500 (€ 500.000 – € 166.500).Zonder EIA betaalt u € 115.000 vennootschapsbelasting. Met EIA betaalt u slechts € 73.375vennootschapsbelasting. Uw fiscale voordeel bedraagt € 41.625.

Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5% van de investeringskosten.

Subsidieregeling Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie 
(SDE+ 2017) Categorie Zon- PV

De voorwaarden voor de SDE+ 2017 (Stimulering Duurzame Energieproductie) zijn aangekondigd. De regeling stimuleert de productie van hernieuwbare energie uit biomassa, geothermie, water, wind en zon door het verschil tussen de kostprijs en de grijze stroom of gasprijs te subsidiëren over een periode van 12 of 15 jaar. Voor zonnepanelen is deze periode 15 jaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor zonne-installaties en/of zonnevelden met een opgesteld vermogen groter dan 15 kiloWattpiek (kWp). Dat staat gelijk aan ongeveer 60 opgestelde zon PV panelen.

Vormgeving SDE +
Het budget is verdeeld over twee rondes. De eerste ronde heeft reeds plaatsgevonden, de tweede ronde opent op een nader te bepalen datum in oktober. Beide rondes zijn opgedeeld in vier fases. In de eerste week kunnen alleen projecten worden ingediend met een basisbedrag tot maximaal 9 eurocent per kWh. Vervolgens wordt dat stapsgewijs verhoogd tot 11 en 13 cent. Voor zon-PV installaties is het maximale basisbedrag echter 12,8 cent. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen.

Partijen worden zo geprikkeld om projecten voor een lagere prijs tot op eenheden van 0,1 cent in te dienen en daarmee meer kans te maken op subsidie. Aanvragen worden immers op volgorde van binnenkomst behandelt. Als er op een dag meer aanvragen binnenkomen dan er nog budget beschikbaar is, worden de aanvragen van die dag gerangschikt op basis van de basisbedragen.

FaseDatum openstellingFasebedrag
1Dinsdag 7 maart, 9.00 uur€ 0,090/kWh
2Vrijdag 3 maart, 17.00 uur€ 0,110/kWh
3Vrijdag 10 maart, 17.00 uur€ 0,110/kWh
SluitingMaandag 20 maart, 17.00 uur

Het netto subsidiebedrag per opgewekte kWh is de vergoeding van SDE+2017 minus het correctiebedrag van het desbetreffende jaar. Het voorlopig correctiebedrag voor 2017 is € 0,044.

Aanvullende voorwaarden

  • Toestemming van de grond/gebouweigenaar als u niet zelf de eigenaar bent;
  • Een vergunning voor PV panelen bij nieuwbouw of als er een veldopstelling wordt geplaatst;
  • Een grootverbruik aansluiting van meer dan 3 * 80 Ampère;
  • Aanvullende haalbaarheidsstudie voor installaties meer dan 500 kWp;
  • Binnen 1 jaar na beschikking moet er opdracht gegeven worden voor realisatie en binnen 3 jaar moet de installatie in gebruik genomen zijn.

TND Duurzaam heeft veel ervaring met deze subsidieregeling en bij de vorige openstellingen is met succes subsidie toegekend voor de ingediende projecten. Wij verzorgen uw subsidieaanvraag, dragen zorg voor de aanmelding bij CertiQ en afwikkeling van de SDE aanvraag. Wij begeleiden u graag van begin tot eind.

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

  • Met de MIA profiteert u van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek.
  • Met de Vamil kunt u 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een door uzelf te bepalen tijdstip en levert een liquiditeit- en rentevoordeel op.

Milieulijst
Op 29 december 2016 publiceerde de Staatscourant de nieuwe Milieulijst 2017. Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de meest milieuvriendelijke oplossingen mét fiscaal voordeel? Kijk dan op de Milieulijst van 2017 (pdf-brochure). Op deze lijst staan ongeveer 270 investeringen (op de Milieulijst noemen we ze bedrijfsmiddelen). Deze bedrijfsmiddelen zijn minder milieubelastend en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft.
Deze informatie is ook digitaal te bekijken via de Mlieu en Energielijst. Met de zoekfunctie kunt u eenvoudig zoeken in de Milieulijst en Energielijst (met energiezuinige technieken). Ook kunt u zoeken op (meerdere) trefwoorden, branches en codes.

Voor alle ondernemers

Alle Nederlandse ondernemers die inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen kunnen gebruik maken van de MIA\Vamil. De regeling is onder meer interessant voor ondernemers in de agrarische sector, de scheepvaart en de industrie. Ondernemers die investeren duurzame gebouwen kunnen bijvoorbeeld MIA\Vamil toepassen.

Aanvragen

  • Vraag MIA\Vamil op tijd aan: binnen 3 maanden nadat u opdracht gaf (schriftelijk of mondeling).
  • MIA en/of Vamil vraagt u aan via MijnRVO.nl. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.
  • U vindt meer informatie over het aanvragen van de regelingen op MijnRVO.nl.

Uw milieuvriendelijke bedrijfsmiddel op de Milieulijst
Gaat u niet zelf investeren? Maar ontwikkelde u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek die u graag op de markt wilt brengen? Dien dan een voorstel in om uw product op te nemen op de volgende Milieulijst. Wij helpen u hier graag mee.

Budget
Het buget voor MIA bedraagt voor 2017 € 97 miljoen. Voor Vamil is in 2017 € 40 miljoen beschikbaar. Wanneer het budget overschreden dreigt te worden, kan de Minister van Financiën één of beide regeling(en) beperken of buiten toepassing stellen. Dit is sinds 2008 niet meer voorgekomen, omdat het budget dat overblijft in het ene jaar meegenomen mag worden naar een volgend jaar. Een eventuele sluiting publiceert de minister in de Staatscourant. Investeringen die zijn gedaan vóór publicatie van een dergelijk besluit mogen nog gemeld worden voor MIA\Vamil.

Opdrachtgever
MIA en Vamil zijn regelingen van de Ministeries van Financiën en Infrastructuur en Milieu. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de Belastingdienst voeren de MIA en Vamil uit. RVO.nl ondersteunt het ministerie bij de samenstelling van de Milieulijst en verzorgt ook de technische controle van de aanvragen. De Belastingdienst beslist over uw belastingaangifte en daarmee over de toepassing van MIA\Vamil.
In de leaflet ‘MIA and Vamil’ (pdf) vindt u de Engelstalige introductietekst over deze regelingen. Zie ‘Downloads’.

Meer informatie
Wilt u naast MIA\Vamil meer weten wat er binnen bepaalde sectoren mogelijk is? Neem dan contact met ons op!

Jan Reedijk

Sales & Advies

Advies op maat

Met een persoonlijk advies en producten van hoogwaardige kwaliteit boeken wij voor u aantoonbare resultaten. Uw investering leidt in no-time tot een zeker rendement. Interesse in een vrijblijvend advies op maat?