Energie Audit/EPA

Bent u verplicht tot uitvoering van een Energie Audit? U wilt energie reduceren, maar u weet niet waar te beginnen?
Subsidies bij verbouw, door uitvoering van een EPA-U? Verkoop of verhuur, maar nog geen label op uw pand?

Laat het aan TND Duurzaam over, wij begeleiden en adviseren u in dit proces.
Het resultaat is een helder overzicht op uw energiestromen en de meest rendabele investeringen op een rij.

Helder en gedetailleerd
Als u TND Duurzaam inschakelt om de energie-audit voor u uit te voeren, krijgt u een helder en gedetailleerd overzicht van het huidige energieverbruik in uw onderneming. Daarnaast zorgen wij voor een concrete lijst met energiebesparende maatregelingen op, met kosten en terugverdientijden. Samen met u stellen we een plan van aanpak op om in de komende vier jaar een substantiële energiebesparing te realiseren. Wij hebben alle expertise in huis om onderzoek uit te voeren op alle gebieden: gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. U heeft altijd één aanspreekpunt. Wij verzorgen de totale regie.
TND: voor een investering met rendement!

Reden voor de energie-audit?
Met de energie-audit verzamelt u actuele informatie over het energieverbruik in uw onderneming. Van gebouwen, processen, installaties, vervoer en warmte. Daarnaast wordt de mogelijke energiebesparing in kaart gebracht. De Europese Commissie wil bedrijven en instellingen met de Energy Efficiency Directive (EED) motiveren om (meer) maatregelen te treffen om energie te besparen. De audit moet minstens om de vier jaar worden herhaald.

Voor wie geldt de Energie Audit?
Heeft u een onderneming met meer dan 250 medewerkers? Of heeft de onderneming een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een jaarlijks balanstotaal van meer dan € 43 miljoen? Dan is de energie-audit voor uw onderneming van toepassing.

Vrijstelling
Voor sommige ondernemingen geldt de verplichting niet, omdat zij al standaard een audit uitvoeren. Bijvoorbeeld voor bedrijven die deelnemen aan de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie 2001-2020 (MJA3) of de Meerjarenafspraak energie-efficiëntie ETS-ondernemingen (MEE). Ook bedrijven met een ISO 50001 certificaat of een ISO 14001 met aanvullend een ISO 14051 certificaat zijn vrij gesteld voor het uitvoeren van de audit.

EPA staat voor Energie Prestatie Advies. Een Energie Prestatie Advies is een beoordeling van de energieprestatie van bestaande woningen of gebouwen. De EPA beoordeelt bestaande gebouwen op een vergelijkbare manier als de EPC nieuwbouw beoordeelt.
Groot voordeel: het gerealiseerde gebouw wordt geïnventariseerd, niet het ontwerp, zoals de EPC doet. Nadeel is dat de EPA alleen het energiegebruik beoordeelt.
Overigens is deze methode ook vrij eenvoudig uit te voeren bij nieuwbouwprojecten. De EPA berekent de energie-index van een gebouw. Het resultaat is een energielabel van minimaal G tot maximaal A voor een zéér energiezuinig gebouw. Een kantoorgebouw dat voldoet aan de huidige EPC-eisen zit tussen label A en label A+.

Verplicht
Het energielabel is sinds 1 januari 2008 verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur in zowel de woning- als utiliteitsbouw. Uitgezonderd zijn gebouwen waarvoor al een EPC-berekening is gemaakt. De verplichting van het energielabel is ingevoerd naar aanleiding van de Europese richtlijn ‘energieprestatie van gebouwen’ (EPBD) die op 4 januari 2003 van kracht is geworden. Het doel van deze richtlijn is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor alle gebouwen in de Europese Gemeenschap. Hierdoor kan een energiebesparing in Nederland van 30% in 300.000 woningen worden gerealiseerd. Bovendien resulteert een lager energieverbruik in een reductie van de CO2 uitstoot. Zo wordt bijgedragen aan de doelstelling om te komen tot een reductie van 20% van de CO2 uitstoot in 2020.

Inhoud
Het energielabel geeft op basis van een berekening informatie over de hoeveelheid energie die bij gestandaardiseerd gebruik van een specifiek gebouw nodig is. Het certificaat bestaat uit twee pagina’s en is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen.

Energieklasse: Het energieverbruik van woningen wordt weergegeven in gestandaardiseerde energieklassen (A t/m G). Zeer energiezuinige panden hebben A en zijn groen, zeer onzuinige hebben G en zijn rood. Dit is vergelijkbaar met het energielabel voor witgoed en auto’s. Op het energielabel staat duidelijk in welke klasse de woning valt.

Energie-index: De energieprestatie van een woning wordt berekend op basis van gebouweigenschappen, gebouwgebonden installaties en gestandaardiseerd gebruikersgedrag. De uitkomst wordt weergegeven in de energie-index. Dit getal geeft de energieprestatie van het gebouw aan. De energie-index en de energieklasse zijn aan elkaar gekoppeld. Zo vallen woningen met een energie-index van 0 t/m 1,05 in de klasse A, van 1,06 t/m 1,15 in de klasse B, enz.

Energiebesparende maatregelen: U ontvangt een lijst met mogelijke standaardmaatregelen die veelal bijdragen aan een verlaging van het energieverbruik. Denk bijvoorbeeld aan isolatie van dak, vloer en muren, het plaatsen van een energiezuinige CV-ketel of het aanbrengen van isolerend glas.

Een energielabel moet worden opgenomen door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf volgens beoordelingsrichtlijn BRL 9500. Een energielabel is 10 jaar geldig vanaf de datum van opname.

Bereik
Het energielabel is tegenwoordig verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en appartementen. (M.u.v de situatie waarbij de koop- of huurovereenkomst is door beide partijen ondertekend voor 1 januari 2008 of het gebouw een monument is). Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Ministerie van VROM.

Thijs van den Bergh

Lighting designer

Advies op maat

Met een persoonlijk advies en producten van hoogwaardige kwaliteit boeken wij voor u aantoonbare resultaten. Uw investering leidt in no-time tot een zeker rendement. Interesse in een vrijblijvend advies op maat?